Privacy statement

ErvaringsdeskundigenHandicapBorne kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en
achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.


WAAROM ErvaringsdeskundigenHandicapBorne GEGEVENS NODIG HEEFT

ErvaringsdeskundigenHandicapBorne verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u
op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan
ErvaringsdeskundigenHandicapBorne uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische
dienstverlening.


HOE LANG ErvaringsdeskundigenHandicapBorne GEGEVENS BEWAART

ErvaringsdeskundigenHandicapBorne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

ErvaringsdeskundigenHandicapBorne verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBITEBEZOEK

Op de website ErvaringsdeskundigenHandicapBorne worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens
die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. ErvaringsdeskundigenHandicapBorne gebruikt deze informatie om de werking van
de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet
aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

ErvaringsdeskundigenHandicapBorne maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van
ErvaringsdeskundigenHandicapBorne bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor
meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te
kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te
kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
ErvaringsdeskundigenHandicapBorne heeft hier geen invloed op.
ErvaringsdeskundigenHandicapBorne heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar deskundigenhandicapborne@gmail.com

ErvaringsdeskundigenHandicapBorne zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw
verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ErvaringsdeskundigenHandicapBorne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ErvaringsdeskundigenHandicapBorne maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ErvaringsdeskundigenHandicapBorne
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ErvaringsdeskundigenHandicapBorne op via
deskundigenhandicapborne@admin


ErvaringsdeskundigenHandicapBorne is een website van ErvaringsdeskundigenHandicapBorne en
is als volgt te bereiken:
Mail: deskundigenhandicapborne@mail.com
Telefoon: 06-41529740