Over deze site

De inhoud van deze website is met de grootste zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Deze zorgvuldige werkwijze sluit echter niet uit dat informatie op deze site onvolledig en/of onjuist is. De stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie die op deze website te vinden is.


Heeft u vragen of opmerkingen over deze site, neem dan contact op met de stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne.

Email deskundigenhandicapborne@gmail.com of bel  via 06-41529740