Achterbangroepen

Onze achterbangroepen bestaan uit alle burgers van Borne met een lichamelijke beperking en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken al of niet georganiseerd in een belangengroepering. De stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne streeft ernaar om de belangen van deze groeperingen zoveel mogelijk te behartigen bij de inclusieagenda van Borne. 

Hiervoor zoekt zij zelf contact met de achterbangroepen om met hen te overleggen wat beide partijen voor elkaar kunnen betekenen. Tevens willen wij de achterbangroepen de mogelijkheid bieden deel te nemen aan projecten op het gebied van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid in verband met nieuwbouw (Wooldrik en het Huis van Borne) en  aanpassingen en vernieuwing van de openbare ruimte.