Handige links

Over SamenSpeel Netwerk | SamenSpeelNetwerk

Iedereen doet mee! | VNG

Kenniscentrum Wonen Zorg – Alles over zorg en wonen

Home | Kennisportaal Toegankelijkheid

www.borne.nl website van de gemeente Borne.

www.wijkrachtborne.nl/

www.kulturhusborne.nl/maatschappelijk-plein hier vindt je informatie over diverse maatschappelijke organisaties, zoals Steunpunt Informele zorg, en welzijn ouderen.

www.kidsvooruit.nl zet zich in voor deelname van kinderen met een beperking aan school en sport.

www.iederin.nl chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland.

www.meerkosten.nl op die site staat uitgebreide informatie over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

www.longfonds.nl het Longfonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging: wij behartigen de belangen van mensen met astma en COPD.

www.reumanederland.nl het Reumafonds strijdt al meer dan 85 jaar voor een beter leven met reuma vandaag en een leven zonder reuma morgen.

https://www.stichtinghoormij.nl Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.

www.bosk.nl belangenorganisatie Spastische kinderen.

www.gehandicaptensport.nl gehandicapten Sport Nederland.

www.msvereniging.nl de Vereniging voor mensen met MS en hun betrokkenen. MSVN staat voor Multiple Sclerose Vereniging Nederland.

www.nah-oost.nl NAH Oost is een stichting die bijeenkomsten organiseert voor mensen die de gevolgen ervaren van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en voor hun naasten.

www.movisie.nl Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

www.dwarslaesie.nl dwarslaesie Organisatie Nederland is dé belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten.

www.rolstoelwandelgroep.nl/ontstaan-enpresentatie.nl Rolstoelwandelgroep. Elke donderdagmiddag vertrekken zij vanuit het Dijkhuis voor een wandeling met mensen die in een rolstoel zitten. Onderweg wordt er koffie gedronken.

www.nietsoveronszonderons.nl adviespunt ervaringsdeskundigheid

www.lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656055 beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Borne

www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl de adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de WMO.

https://www.borneboeit.nl/124425/nieuws/borne-start-met-was-en-strijkservice artikel over was en strijkservice in Borne.

www.coalitievoorinclusie.nl netwerk van en een platform voor mensen en partijen die samen streven naar een inclusieve samenleving.