Over de stichting

De stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Borne. Onze stichting is een politiek onafhankelijk adviesorgaan en gesprekspartner binnen de gemeente. Via diverse kanalen proberen wij invloed uit te oefenen op het te voeren beleid. Wij als stichting streven ernaar actief en resultaatgericht deel te nemen aan overlegstructuren zoals de adviesraad Sociaal Domein, Integrale toegankelijkheid etc. binnen de gemeente.

Door het inzetten van onze ervaringsdeskundigen proberen wij de gemeente en bedrijven te motiveren en ondersteunen om te komen tot een echt toegankelijke samenleving. Ten slotte staan wij voor een volwaardig en gelijkwaardig  burgerschap voor alle burgers van Borne.

Het spreekt vanzelf dat onze stichting grote waarde hecht aan de toegankelijkheid van deze website voor iedereen, al dan niet met een beperking. Mocht u problemen ondervinden met de leesbaarheid van bepaalde informatie of anderszins, laat het ons weten. Wij zullen dan het euvel zo snel mogelijk proberen te verhelpen of aan te passen.