Agenda

  • Herinrichting Spanjaardwijk. Medio 2024 wordt in de Spanjaardwijk opnieuw ingericht. Er komt meer groen en de stoepen en straten worden vervangen. Onze stichting ondersteunt de bewoners met een beperking. Samen proberen we de wijk straks goed toegankelijk te maken voor iedereen.  We overleggen met de gemeente, projectleider en de bewoners in de bouwploeg. Die overleggen vinden elke maand plaats. Rondje Bus Borne. Op 25 juli gaan we samen met wethouder Geerdink ervaren hoe het is om met een rolstoel met de bus te reizen vanaf Borne.
  • Overleg Welbions. Op 28 augustus zit onze stichting samen met de Gehandicapten Raad Hengelo (GRH) bij Welbions. We gaan praten over de woonvisie van Welbions en hoe dit samen kan gaan met een goede toegankelijkheid.
  • Overleg Huis van Borne. In juli hebben we voor de 4e keer dit jaar overleg gehad met de projectmanager van de nieuwbouw van het Huis van Borne. We hebben gezamenlijk de handboeken voor toegankelijkheid nog eens naast het ontwerp gelegd. Tijdens het volgende overleg gaan we het hebben over de inrichting en materialen.
  • 4 oktober organiseren we een ervaringsrondje in Borne. In dit filmpje uit Dordrecht kun je zien hoe dat eruit gaat zien. Wethouder Geerdink en Vermorken doen in ieder geval mee. Wil je ook meedoen? Meld je aan.
  • Op 21 december is de jaarafsluiting in het Kulturhus. Deze is bedoeld voor onze werkgroep en achterban. Wat we gaan doen horen jullie later dit jaar.

Heb je suggesties of opmerkingen n.a.v. de agenda hierboven? Of wil je met ons meedoen?  Mail ons: deskundigenhandicapborne@gmail.com